Wie is?

Woltinge Training en Coaching is een sociale onderneming, die gerund wordt door Emil Woltinge. In 2001 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim van de HBO-opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming. Sindsdien ben ik werkzaam in de sociale sector ondermeer als trajectbegeleider, sociotherapeutisch medewerker, jongerenwerker, jongerencoach, buurtwerker, trainer sociale vaardigheden en weerbaarheid, en bovenal als MENS!
Wanneer ik met mensen werk doe ik dat, zodat het aansluit bij de persoon. Natuurlijk gebruik ik theoretische modellen en methodieken, echter merk je daar zo min mogelijk van. Soms leg ik een model of theorie uit om situaties te verhelderen.

Coaching en training van jongeren en volwassenen staat binnen Woltinge Training en Coaching centraal. Daarbij wordt uitgegaan van mijn filosofie dat het ervaren van problemen vaak terug voert tot dingen doen die niet bij je passen. Iedereen is voortdurend bezig om zich te ontwikkelen en komt daardoor “complexe” uitdagingen tegen, die je hebt aan te gaan!

Door de jaren heen heb ik ervaren dat mijn kracht ligt bij een persoonlijke benadering die soms als onorthodox wordt ervaren door mensen. Ik ga werkelijk naast je staan, ik kan met je lachen, jou provoceren of geemotioneerd worden door jouw bijzondere proces. Daarbij wil ik opmerken dat ik de wijsheid of waarheid niet in pacht heb en de antwoorden echt in jezelf te vinden zijn.
Wat ik daarbij doe... is de juiste vragen stellen, duwtjes geven en het licht aan doen, zodat jij weet waar je antwoorden kan vinden. ... en soms, heel soms weet ik ook niets, maar we vinden altijd een antwoord.
Emil Woltinge

If you can't
explain it simply, you don'understand
it well enough.

A. Einstein